استفاده کردن از تگ Title و ALT در انکور تکست مفید است؟

سوال سئو: استفاده کردن از تگ Title در انکور تکست مفید است؟

من ۳ انکور تکست ایجاد کردم، آیا تفاوتی بین آنهاست؟

<a href="..." title="Web Design">Web Design</a>
<a href="..." title="Web Design">click here</a>
<a href="..." alt="Web Design">click here</a>

تگ ALT: این تگ تنها برای تصاویر به کار می‌رود و نمی‌توانید از آن برای لینک‌دهی استفاده کنید.

تگ Title: این تگ برای توصیف لینکی است که قرارداده‌اید و تنها کاربر ممکن است آن را ببینید و اهمیتی برای گوگل ندارد.

متن اصلی مهم است: مقدار متن (click here) که نوشته‌اید بخش مهم برای گوگل است و گوگل به آن اهمیت می‌دهید. اگر برای لینک‌سازی استفاده می‌کنید شاید بهتر باشد کلمات کلیدی یا برند را در داخل آن به‌جای (اینجا کلیک کنید) قرار دهید.

ورود به دایرکتوری تمام سوالات سئو

دیدگاهتان را بنویسید