نظرسنجی می‌گوید سئوکاران منابع بیشتری را به محتوا اختصاص می‌دهند

پس از آنکه مشاور و سخنران سئو Aleyda Solis در توییت خود نظرسنجی برگزار کرد و این‌طور گفت : که امسال انتظار دارید بیشتر منابع و تلاشتان برا سئو‌سازی را به کدام گزینه اختصاص دهید کاربران این‌گونه پاسخ دادند

  • ۱. محتوا – ۵۵ درصد
  • ۲. سئو تکنیکال – ۲۳ درصد
  • ۳. لینک‌سازی – ۱۷ درصد
  • ۴. سایر موارد – ۳ درصد

این‌ نظر‌سنجی که تاکنون بیش از ۴۶۰ شرکت‌‌کننده (سئوکار) داشته است.

نظرسنجی می‌گوید سئوکاران منابع بیشتری را به محتوا اختصاص می‌دهند
نظرت‌رو بگو