آیا کارشناس سئو باید تولید محتوا انجام دهد؟

سوال سئو: آیا کارشناس سئو، متخصص سئو، سئوکار باید تولید محتوا انجام دهد؟

قبل از هرچیز باید بدانید که تولید محتوا یک تخصص بسیار حرفه‌ای و خود دارای شاخه‌های بسیار مختلف است و انجام آن توسط یک کارشناس سئو تنها باعث می‌شود او از وظایف اصلی خود باز بماند.

وظایف اصلی کارشناس سئو آن‌قدر گسترده و مهم است که در هیچ شرایطی نباید زمان و تمرکز خودرا به سایر مسائل مانند تولید محتوا اختصاص دهد.

البته معمولا کارشناسان سئو می‌توانند موقعیتی به عنوان (سرپرست سئو محتوا) را قبول کنند، به این معنی که محتواها قبل از تولید و قبل از انتشار به تایید کارشناس سئو برسد.

با این حال همچنان سئوکار به هیچ عنوان نباید تولید محتوا انجام دهد.

ورود به دایرکتوری تمام سوالات سئو

دیدگاهتان را بنویسید