دستمزد سئوکار چقدر است؟

سوال: یک سئوکار چقدر حقوق و دستمزد دریافت می‌کند؟

این سوال را باید از چند نظر جواب داد:

سئوکار (کارشناس سئو) ممکن است برای خودش یا دیگران کار کند و کانال‌های درآمدی متفاوتی داشته باشد، بسیاری از سئوکاران تمایل دارند چند کانال درآمدی همزمان داشته باشند و چند مورد را برای شما بیان می‌کنیم.

۱. درآمد ثابت کارمندی:

در ایران پرداختی برای یک سئوکار معمولا بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق ماهانه است و بیشتر به عملکرد یک سئوکار ارتباط دارد. برخی از افراد فعال در این حوزه به دلیل مطرح بودن درآمد بیشتری دارند.

۲. درآمد از پروژه‌های شخصی

برای این مورد عدد دقیقی نمی‌توان مشخص کرد چراکه بعضی از سئوکار ها تا ۱۰۰ میلیون تومان ماهانه از پروژه‌های شخصی و …. درآمد کسب می‌کنند. با این حال بیشتر سئوکاران به دلیل درآمد بیشتر ممکن است انجام پروژه‌های شخصی رو بر کارمندی اولویت دهند.

ورود به دایرکتوری تمام سوالات سئو

دیدگاهتان را بنویسید