رفع ارور PHP mb_strpos() در وردپرس

در پایین یک نمونه لاگ ارور وردپرس داریم که این ارور داخلش ظاهر شده:

[30-Jul-2023 15:27:02 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_strpos() in /home/nezaratm/*****/wp-content/themes/thegem-elementor/RTL_License_5e63fa4d567a4b0b.php:0
Stack trace:
#0 /home/nezaratm/*/wp-content/themes/thegem-elementor/RTL_License_5e63fa4d567a4b0b.php(0): RTL_License_5e63fa4d567a4b0b::strContains('/home/*/...', Array)
#1 /home/nezaratm/*/wp-content/themes/thegem-elementor/RTL_License_5e63fa4d567a4b0b.php(0): RTL_License_5e63fa4d567a4b0b::getPluginDirHash . . .

ادامه محتوا برای شما در دسترس نیست.

این محتوا به صورت اختصاصی برای دانشجویان دوره‌های راه‌دیجیتال است و در صورت تمایل به دسترسی کافی است یکی از دوره‌های راه‌دیجیتال را تهیه کنید مشاهده صفحه دوره