بایگانی برچسب: اسپیس‌ایکس

اسپیس‌ایکس بیش از هزار تغییر در Starship قبل از دومین پرواز انجام داد

همونطور که میدونید استارشیپ بزرگترین فضاپیمای دنیا بعد از پرواز به دلیل مشکل فنی سقوط

مجله راه‌دیجیتال