شبکه

پینگ: اولین دستور شبکه

پینگ «Ping» از بسته های ICMP (پروتکل پیام کنترل اینترنت) استفاده میکنه تا کارایی اتصال

شناسایی دستگاه‌ها در شبکه

برای برقراری ارتباط و حفظ نظم در شبکه، هر دستگاه باید بتونه خودشو شناسایی کنه

اینترنت چیست؟

اگه مفهوم شبکه رو درست فهمیده باشیم میدونیم که هرکسی میتونه برای خودش یک شبکه

شبکه چیست؟

شبکه به چیزهایی میگن که به همدیگر متصل هستن. مثلا شما با دوستانتون از طریق