استفاده کردن از چند اسلش در آدرس صفحه سایت از نظر سئو

در صورت نیاز میتوانید با قراردادن کد زیر در htaccess روت سایت خود دبل اسلش را برطرف کنید، با این حال در حالت عادی نیازی به این کار نیست.

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,}\s/{2,} [NC]
RewriteRule ^(.*) $1 [R=301,L]

منبع مطالعه در RFC

در صورت داشتن هر نوع سوال ایمیل بزنید: rahdigitalmarket@gmail.com