الگوریتم‌ها و آپدیت‌های گوگل

آپدیت هسته اصلی ۲۰۲۴ گوگل و قوانین جدید ضد اسپم

آپدیت هسته گوگل مارس قرار هست با نشون دادن محتوایی که برای مردم مفیدتره و