الگوریتم‌های رسمی گوگل

بیشتر افراد این‌طور فکر می‌کنند که الگوریتم‌های گوگل به الگوریتم‌های معروفی که در وب‌سایت‌ها منتشر شده محدود می‌شود اما باید بدانید که گوگل هزاران الگوریتم مختلف دارد که بیشتر آن‌ها به خاطر نداشتن اسم هیچ‌وقت معروف نشدند.

الگوریتم گوگل چیست؟

الگوریتم‌ها سیستم‌های بسیار پیچیده برای تحلیل داده‌ها جهت رتبه‌بندی صفحات هستند که به صورت آپدیت برای گوگل منتشر می‌شوند.

موتور‌های جست‌و‌جو مانند گوگل شامل مجموعه‌ای از فاکتور‌های رتبه‌بندی و الگوریتم‌ها هستند که خروجی آن نتایجی است که بعد از جست‌و‌جو در گوگل مشاهده می‌کنید. بیشتر این الگوریتم‌ها به صورت جزئی منتشر می‌شوند و هر سال تعداد کمی الگوریتم تاثیرگذار منتشر می‌شود.

چطور می‌توان از الگوریتم‌های جدید باخبر شد؟

در موارد نادری گوگل نام الگوریتم جدید را معرفی می‌کند و سعی می‌کند داکیومنتی هم برای آن منتشر کند، اما در ۹۹ درصد موارد این اتفاق رخ نمی‌دهد.

به همین خاطر پیدا کردن الگوریتم‌های جدید نیاز به تحقیقات بسیار گسترده دارد، در راه دیجیتال ما تصمیم گرفتیم برای اولین بار تنها لیست کامل الگوریتم‌های گوگل را منتشر کنیم.

با مراجعه مجدد به این وب‌سایت در صورتی که الگوریتم جدیدی منتشر شده باشد می‌توانید از آن مطلع شوید.

دیدگاهتان را بنویسید