نقشه راه درس‌های شبکه

آپدیت می‌شود درس‌ها همگی آزمون دارند برای دیدن درس‌های بعدی صفحه را بوک‌مارک کنید

در این صفحه به ترتیب درس‌های مرتبط با شبکه قرار داده می‌شود، برخی از این درس‌ها به صورت ویدیو و داکیومنت و مابقی در قالب داکیومنت هستند و حتما نیاز است به ترتیب و با دقت مطالعه شود.

درس ۱: شبکه چیست؟

درس ۲: اینترنت چیست؟

درس ۳: شناسایی دستگاه‌ها در شبکه

درس ۴: پینگ: اولین دستور شبکه

دیدگاهتان را بنویسید